La Fundació Hestia és una entitat sense ànim de lucre depenent d’Hestia Alliance, la principal activitat de la qual és millorar la qualitat de vida de les persones amb alta vulnerabilitat social o incapacitades per causa de malalties cròniques complexes, dependència o malalties mentals. La Fundació busca defensar els drets d’aquestes persones i promoure’n l’autonomia personal, amb exercici del càrrec tutelar, si és necessari, així com l’assessorament als familiars.

La recerca i la docència és una de les prioritats de la Fundació Hestia, motiu pel qual, des del 2016, exerceix el patrocini de la Càtedra Hestia per promoure una atenció integrada social i sanitària, en col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya, a més d’organitzar diferents tallers i jornades, i atorgar beques per promocionar la recerca i la innovació en matèries relacionades amb la vulnerabilitat associada a l’envelliment, la cronicitat, la multimorbilidad i la dependència.

Logo Hestia